Ouders die de zorg over hun kinderen met pedagogisch medewerkers of gastouders delen, moeten altijd kunnen vertrouwen op uitstekende opvang. Hun kinderen zijn immers het ‘kostbaarste’ bezit. Daartoe is de Wet Innovatie van Kwaliteit Kinderopvang (IKK) in 2018 ingevoerd.

Binnen deze wetgeving zijn wijzigingen aangebracht in kwaliteitseisen in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Hierdoor wordt de kwaliteit van deze opvanglocaties verhoogd. Zo is het op iedere kinderopvanglocatie verplicht dat er minimaal één volwassene aanwezig is die beschikt over een geldig ‘Kinder-EHBO’-certificaat.

Tevens geldt artikel 15 van de Arbowet waarin staat dat er Bedrijfshulpverlening (BHV) binnen uw organisatie aanwezig moet zijn.

Het NIKTA ISO 17024 persoonscertificaat ‘Bedrijfshulpverlener, Module Kind en Omgeving is sinds 1 juli 2018 opgenomen in de lijst van toegelaten certificaten van de Regeling Wet kinderopvang (IKK). Met 1 certificaat voldoet de certificaathouder met BHV taken aan zowel de Arbowet (art.15) als de Regeling Wet kinderopvang (art.8,9b en 10d)

De ‘BHV-K’ met NIKTA-certificering is dus de meest efficiënte cursus voor de kinderopvang!