BHV Basis cursus Module Kind en Omgeving is een combinatie van Kinder EHBO en Brand, Ontruimen en Communicatie (BOC). Hierbij wordt voor de theorie gebruik gemaakt van een E-learning module.

Certificering voor medewerkers in de kinderopvang en peuterspeelzalen

NIKTA heeft al jaren een apart BHV-certificaat voor de kinderopvang. Door middel van dit certificaat wordt er in één keer voldaan aan de eisen van de Arbowet (BHV) en de Wet Kinderopvang (Akkoord IKK)