Er vallen in Europa helaas steeds meer zware traumaslachtoffers door de toename van geweld, door bijvoorbeeld terroristische aanslagen en schietincidenten. hierdoor neemt ook de vraag naar kennis en materiaal toe, teneinde effectiever met deze vorm van geweld om te kunnen gaan. First Aid Under Danger (FAUD) slaat de eerste brug tussen de militaire eerder verworven kennis en het kennisgebrek dat er nu heerst bij zowel First Responders als Professionele Hulpverleners. Maar ook om als omstander hulp te kunnen verlenen bij ernstig bloedverlies.

FAUD van ± 5 uur is ontwikkeld om beter te kunnen omgaan met verwondingen die het gevolg zijn van terroristische aanslagen of grootschalige incidenten. Zover bekend de enige cursus in de BENELUX die door een externe partij (CIBOT) gecertificeerd wordt. Deze cursus is prima geschikt als uitbreiding voor uw BHV organisatie en kan prima gecombineerd worden met de BHV Basiscursus.

First Aid Under Danger