De cursus Levensreddend handelen van het Rode Kruis kan worden gevolgd als EHBO-module binnen de totale BHV-opleiding, maar die ook los gevolgd kan worden door iedereen die wil kunnen reanimeren, een AED toepassen en de basisvaardigheden van de EHBO wil leren.

Daarnaast kunt u bij ongevallen in de bouw en industrie te maken krijgen met specifieke letsels. Dit vraagt vragen om specifieke kennis van eerstehulpverlening. Tevens zijn er aandachtspunten voor eerstehulpverlening op bijzondere werkplekken. Tijdens deze praktische training leert u wat u moet/kunt doen totdat de hulpdiensten er zijn. En wat u vooral niet moet doen.