Deze cursus in één dag is speciaal bedoeld voor bedrijven met een laag risicoprofiel in het MKB zoals kantoren, scholen en Horeca. Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij immers om het welzijn van medewerkers, klanten en gasten. Iedere organisatie dient minimaal één preventiemedewerker in dienst te hebben. Bij kleinere organisaties, minder dan 25 medewerkers, mag de werkgever zelf deze rol vervullen.

De preventiemedewerker is belast met alle zaken die betrekking hebben op veiligheid, gezondheid en welzijn binnen het bedrijf. Deze preventiemedewerker is onder andere belast met het maken van de RI&E. Daaruit blijkt bijvoorbeeld uit hoeveel BHV’ers er binnen de organisatie nodig zijn. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

De preventiemedewerker heeft een aantal verplichte taken die in de Arbowet staan, te weten:

 • het opstellen en uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie, eventueel samen met de werkgever;
 • het adviseren en nauw samenwerken met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging over de maatregelen voor een goed arbeidsomstandighedenbeleid;
 • deze maatregelen uitvoeren of helpen deze uit te voeren.

Preventiemedewerker Basis

CURSUSDUUR
2 dagdelen.

CURSUSINHOUD

Tijdens deze cursus wordt het volgende behandeld:

 • Rol van de Preventiemedewerker binnen het bedrijf
 • Overleg en communicatie met OR, PVT en Management
 • Arbo wetgeving
 • Arbo risico’s
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Rol van de Arbodienst
 • RI&E
 • Voorlichting en onderricht
 • Motivatie van medewerkers
 • Ongevallen en bijna-ongevallen
 • Noodplan

Praktijkgedeelte:

 • Tijdens het praktijkgedeelte welke bestaat uit een risicobeoordeling en een plan van aanpak van een onveilige situatie. Hierbij heeft u de mogelijkheid om een eigen knelpunt in te brengen. Neem informatie met bijvoorbeeld een foto mee van een onveilige situatie binnen uw bedrijf.

LESMATERIAAL
U ontvangt van te voren het boek Preventiemedewerker welke vooraf bestudeerd dient te worden.

EXAMEN DEELNAMEBEWIJS
Na afloop van de cursus wordt er een schriftelijk multiple-choice examen afgenomen en bij voldoende resultaat ontvangt u het certificaat Preventiemedewerker.

VOOROPLEIDING
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

GROEPSGROOTTE
Minimaal 6 t/m maximaal 8 deelnemers voor optimale begeleiding en rendement.

CURSUSLOCATIE
Op een cursuslocatie van JOSsafety of op uw eigen locatie.

KOSTEN
€ 275,- per deelnemer.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief het cursusboek preventiemedewerker, gebruik van instructiemateriaal, examen- en certificeringskosten.

Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Cursuscode / referentie: PM-01

Preventiemedewerker

Aanmelden en/of meer informatie

Cursus Preventiemedewerker

De velden, gemerkt met een * zijn vereist voor een juiste afhandeling van uw aanvraag. Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden.

Na ontvangst en verwerking van uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een definitieve afspraak.