Een chemische verbranding wordt veroorzaakt door contact tussen de agressieve stof en de huid of de ogen. Na dit contact dringt een deel van de chemische stof in het weefsel binnen en zet vernietiging van de cellen in gang. Diphoterine of Hexafluorine is nodig om het agressieve chemische product te stoppen.