De ontwikkelingen op het gebied van eerste hulpverlening staan heden ten dagen niet stil. De omgeving verandert, maar ook de tot nu toe geldende standaarden zijn aan vernieuwing onderhevig.
JOSSAFETY-SHOP vind het belangrijk, dat de standaarden, maar ook het kwaliteitsniveau van de producten, van zeer hoog niveau en geborgd moeten zijn.

Om deze hoge normen en standaarden te behalen is er een lijn ontwikkeld BEMEDI.

BEMEDI producten kenmerken zich:

1. Door de juiste prijsverhouding.
2. Excellente productkwaliteit.
3. Flexibiliteit in levering.
4. Maatwerkgericht.

Het ontwikkelen van ons huismerk BEMEDI heeft heel wat voeten in aarde gehad.