Risico Inventarisatie & Evaluatie

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie heeft bij vele bedrijven in Nederland helaas geen goed imago. De mogelijke meerwaarde hiervan voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen wordt bij deze bedrijven onvoldoende onderkend. Hierdoor krijgt de RI&E niet de aandacht en waardering die zij eigenlijk verdient. Dat is een gemiste kans, want een goede RI&E is juist een prima hulpmiddel om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste van zichzelf kunnen en willen geven in het belang van het bedrijf, door hen veilig, gezond en prettig te laten werken. Zeker met een terugtrekkende overheid zal de zelfredzaamheid van het bedrijfsleven naar een hoger level getild moeten worden. Hierbij wordt onder andere meer kennis, kunde en vaardigheden van de werkgever verwacht waarbij een RI&E als een zeer goede basis kan dienen.

De overheid heeft op Europees niveau in het beging van de jaren negentig risico denken opgenomen in de regelgeving. In Nederland hebben we toen de RI&E gekregen. Toch hebben heel veel MKB bedrijven nog geen RI&E of ze hebben een RI&E maar krijgen het niet voor elkaar om zich door te vaak dikke rapporten vol jargon te worstelen.

Maar het doel is niet het rapport! Wat u wilt weten, is hoe je stap voor stap kunt verbeteren. en waar u dan het beste mee kunt starten. In wezen is dat ook wat de wetgever wil;

 • inzicht in welke risico’s
 • bewust omgaan met die risico’s en veranderingen doorvoeren om deze risico’s steeds kleiner te maken.

Dus een RI&E is eigenlijk niets meer dan een lijst met alle risico’s m.b.t. de gezondheid en veiligheid voor uw medewerkers. Hieruit volgt een plan van aanpak met daarin de beheersmaatregelen die u gaat nemen n.a.v. deze geïnventariseerde risico’s. De RI&E is de basis voor uw veiligheidsbeleid binnen uw organisatie. Op rie.nl kunt u nagaan of er voor uw organisatie een branche instrument is. Dit is een voorbeeld RI&E afgestemd op de risico’s in een bepaalde branche, zoals de bouw en de zorg. Hoewel het opstellen van de RI&E dus niet moeilijk is en de vorm ervan vrij, gelden er wel eisen. De RI&E moet aan de volgende eisen voldoen:

 1. De RI&E is volledig en compleet (alle werkzaamheden, afdelingen, functies, werknemers moeten erin voorkomen);
 2. De RI&E is betrouwbaar (de arbeidsomstandigheden zijn eerlijk weergegeven);
 3. De RI&E is actueel (de huidige stand van zaken beschrijven) verandert dit dan moet u de RI&E aanpassen;
 4. De OR stemt in met de RI&E en krijgt een afschrift van de RI&E en de werknemers moeten de RI&E kunnen inzien;
 5. De RI&E heeft aandacht voor werknemers;
 6. De RI&E gaat over beleid én werkvloer;
 7. De RI&E bevat BHV-advies;
 8. De RI&E heeft aandacht voor gezondheid;
 9. De RI&E bevat een weging (of juist niet);
 10. De RI&E wordt getoetst.

Deze 10 eisen kunt hier ook downloaden als Whitepaper.

Richtprijzen voor het opstellen van een standaard RI&E (MKB):

 • Bedrijf die geen andere werkzaamheden bij andere bedrijven uitvoert, bijvoorbeeld een kantoor met uitsluitend bureau werkplekken, met een personeelssterkte van ongeveer 5 – 10 personen vanaf € 560,- (exclusief toetsing ± € 350,-). Benodigde tijd ± 8 tot 12 uur.
 • Bedrijf die uitvoerende werkzaamheden uitvoert bij andere bedrijven, bijvoorbeeld aannemers werkzaamheden in de bouw, met een personeelssterkte van ongeveer 15-20 personen vanaf € 1120,- (exclusief toetsing ± € 650,-). Benodigde tijd ± 16 tot 20 uur.
 • Bedrijf die diverse werkzaamheden voor diverse andere bedrijven uitvoert in verschillende disciplines bijvoorbeeld een hoofdaannemer, met een personeelssterkte van ongeveer 100 personen vanaf € 2240,- (exclusief toetsing ± € 1250,-). Benodigde tijd ± 32 -40 uur.
 • Reiskosten op basis € 0,35 / km
 • De tarieven voor eventuele verdere veiligheidskundige ondersteuning en coaching vindt u hier.

Genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

JosSafety Risico Inventarisatie en Evaluatie

Ik wil graag meer informatie over de RI&E