De Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder NEN

De Veiligheidsladder (VHL) of tegenwoordig ook wel, de Safety Culture Ladder genoemd, van Parker, Lawrie en Hudson is selectief van start gegaan op 1 juli 2012. Begonnen is bij de door ProRail erkende spooraannemers. Geleidelijk is de ladder ook voor andere partijen gaan gelden. Met de publicatie van het nieuwe certificatieschema, versie 3.0 per 15 juli 2015 is de Veiligheidsladder beschikbaar voor bedrijven uit alle bedrijfssectoren en ander opdrachtgevers van ProRail. De ambitie van een hogere bedrijfscultuur is een continu proces van metingen, onderling vertrouwen en groeiende verantwoordelijkheid. De ultieme uitkomst is een bedrijf waar veiligheid tussen ieders oren zit, zowel op de werkvloer als in het management.

Wat is de ladder

De veiligheidsladder is gebaseerd op de cultuurladder volgens het model van Parker, Lawrie en Hudson (2006: A framework for understanding the development of organisational safety culture) en is een evolutionaire ladder bestaande uit 5 niveaus. (zie afbeelding rechts op deze pagina). Het model onderkent vijf cultuurniveaus. Elk cultuurniveau geeft de ontwikkelingsfase aan waarin het bedrijf zich bevindt op het gebied van veiligheid.

Overeenkomstig het model bestaat de veiligheidsladder uit 5 niveaus, treden genoemd, opklimmend van 1 naar 5. Per trede is gedefinieerd waaraan een bedrijf moet voldoen (de eis), welke criteria hierbij horen (de norm), hoe die criteria gewaardeerd worden (de scores) en waar onafhankelijke auditoren op letten (de auditorrichtlijn). Deze komen voort uit 6 invalshoeken of bedrijfsaspecten, onderverdeeld naar 18 bedrijfskarakteristieken, elk met een eigen weegfactor. de plaats van het bedrijf op de Veiligheidsladder wordt bepaald door de hoogste trede waarop het bedrijf nog aan de eisen voldoet. Het ultieme doel is het verminderen van het aantal incidenten door gedragsbeïnvloeding. Elk niveau geeft een ontwikkelingsplatform aan van de veiligheidscultuur in een bedrijf.

Voor wie is de ladder bedoeld

De Veiligheidsladder is ontwikkeld voor alle type organisaties. Zowel profit, non-profit, dienstverlening als industrie. In grote, maar ook kleinere ondernemingen. Om bewust veilig werken op een hoger niveau te kunnen brengen, zullen alle ketenpartijen (opdrachtgevers-opdrachtnemers-leveranciers) stappen moeten maken op de Veiligheidsladder om het maximale effect te krijgen. Dit betekend dat alle partijen zich zullen moeten laten toetsen aan de Veiligheidsladder als onderdeel van de keten.

Hoe verloopt de certificatie

Het bedrijf dat zich wil laten beoordelen neemt kennis van alle actuele en formele informatie inzake de toepassing van de Veiligheidsladder. Deze is verwoord in het actuele handboek en andere documenten die worden aangeboden op www.veiligheidsladder.org. Op basis van de actuele informatie doet het bedrijf een zelfbeoordeling aan de hand van het certificatieschema van de Veiligheidsladder. Een Ladder Certificerende Instelling (LCI) toets de opgave van het bedrijf en verifieert op basis van diverse interviews en waarnemingen in het bedrijf en tijdens werkbezoeken op locatie. De LCI stelt de bereikte laddertrede vast en reikt, indien is voldaan aan de minimum eisen, het overeenkomstige Veilig Bewust Certificaat uit.

Per 1 juli 2016 kunnen bedrijven zich laten certificeren op het Certificatieschema 4.0. Er zijn geen technische wijzigingen t.o.v. verie 3.0. Het betreft een nieuwe initiële audits; een tredeverhoging wordt gezien als een nieuwe initiële audit. Vervolgaudits op bestaande certificaten kunnen tot einde geldigheidsduur  certificaat worden uitgevoerd op basis van het oude certificatieschema, versie 2.0 of vversie 3.0 en bijbehorende documenten.

Wij helpen u graag om samen te komen tot een Veilig Bewust Certificaat voor uw bedrijf.

JosSafety de veiligheidsladder

Wil je meer informatie?

Telefoon: 06 12 74 66 26
E-mail: info@jossafety.nl