Voorkom deze winter CO-vergiftiging!

De Nederlandse brandwonden Stichting en Brandweer Nederland zijn de campagne ‘Stop CO-vergiftiging’ gestart voor de komende winter. Er is een stijging in het aantal koolmonoxide meldingen. Met deze campagne in het stookseizoen hopen ze te voorkomen dat er slachtoffers zijn. de verklaring voor de stijging in het aantal meldingen rondom koolmonoxide kan een aantal redenen hebben. De stijging van de gasprijzen is één van de oorzaken. Mensen gaan op zoek naar alternatieven om het huis warm te krijgen, dit vergroot het risico op CO-vergiftiging.

Een andere reden is dat mensen veel meer binnen zitten en er dus meer gestookt wordt. tevens is het aantal CV-ketels die gecontroleerd worden gedaald.

De basisstappen ter voorkoming van een CO-vergiftiging zijn:

Ventileer-Controleer -Alarmeer

Met deze stappen voorkom je CO-vergiftiging! Ventileer je woning dagelijks, bij voorkeur altijd door bijvoorbeeld een raam open te zetten. Laat je CV-ketel jaarlijks controleren en plaats een CO-melder in huis. Alleen een melder slaat aan op het giftige gas. Koolmonoxide kun je niet zien, ruiken en geeft geen irritatie.

De volgende symptomen horen bij een CO-vergiftiging:

  • Hoofdpijn
  • Oorpijn
  • Duizeligheid
  • Misselijkheid
  • Versnelde hartslag
  • Vermoeidheid

Wees alert op deze verschijnselen, vooral als je ze in huis ervaart. Bij een verdenking van een CO-vergiftiging in jouw woning:

  • waarschuw dan altijd je huisgenoten
  • Bel 112
  • Ga naar buiten!

(bron: hulpverleners magazine december 2021).