Laad jij al accuraat?

De BOVAG en RAI hebben gezamenlijk 10 tips uitgebracht voor optimaal accugebruik.

Elektrische fietsen en e-scooters zijn een sensatie om op te rijden. De e-bike betekent eigenlijk altijd wind mee als je (bergop) fietst en langere afstanden komen op een comfortabele manier binnen handbereik. Een e-scooter betekent dat je zonder geluid en uitlaatgassen over het asfalt zoeft, en dat is heerlijk. E-mobility betekent gemak en is goed voor mens en milieu. Geen wonder dat Nederlanders in toenemende mate e-bikes en e-scooters ontdekken.

Omdat een e-bike of e-scooter een investering is waar je jarenlang plezier van wilt hebben en de accu het kostbaarste onderdeel van je fiets of scooter is, is het zaak om deze op de juiste manier te behandelen. De li-Ion accu is een heel nauwkeurige krachtbron, dus het is belangrijk om de juiste spelregels te hanteren voor het laden en bewaren van de accu. Op deze manier kun je zo lang mogelijk van je e-bike of e-scooter genieten.

Lees meer

De overheid is een campagne gestart voor meer en betere RI&E’s.

De Inspectie SZW gaat het toezicht intensiveren op de aanwezigheid én de kwaliteit van de RI&E. Ook is er een pilot gestart voor handhaving op afstand. Lees meer

checklist-rie-ri&e

De 10 eisen waaraan een RI&E moet voldoen

Heeft u uw RI&E al op orde?

In toenemende mate wordt gevraagd van bedrijven dat zij beschikken over een RI&E. Omdat geconstateerd is dat een deel van de bedrijven nog geen RI&E heeft, voert het ministerie van SZW een actief campagneplan uit om strenger hierop te gaan controleren. Lees meer

Advies NRR ivm COVID-19 pandemie: wel of niet beademen bij een reanimatie?

zondag 22 maart 2020
COVID-19: Advies beperking hulpverlening bij reanimatie
Advies Nederlandse Reanimatie Raad over gevolgen van beperking van niet-medische hulpverlening bij reanimatie voor circulatiestilstand, in verband met de COVID-19 pandemie.

De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen heeft geleid tot richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan. Daarbij horen nu verregaande maatregelen die direct lichamelijk contact en contact met virusdeeltjes in aerosol, via handcontact met anderen of aanraken van (besmette) oppervlakken moet voorkomen. Het is begrijpelijk en redelijk dat dit ook vragen oproept over de veiligheid van hulpverleners. Dit gaat om medische professionals maar vooral ook om niet medische hulpverleners zoals first responders (waaronder politie, brandweer en burgerhulpverleners) die door de meldkamer ambulancezorg in geval van verdenking van een circulatiestilstand buiten het ziekenhuis kunnen worden ingezet. Ook is deze vraag van belang indien getuigen van een collaps en/of 112-melders willen en kunnen reanimeren of daartoe worden aangezet door de centralist van de meldkamer ambulancezorg (z.g. telefoon-geleide reanimatie/meldersinstructie).

Reanimatie
Een voorlopige schatting, op basis van de gegevens van het Noord-Hollandse ARREST onderzoek, voorspelt een toename van sterfte van patiënten met een circulatiestilstand indien first-responders terughoudend worden ingezet. Hierbij zijn verschillende modellen gemaakt, met verschillende mate van beperking van inzet van first responders en reanimatiehandelingen.

Infectie
Gezien de nu (20 maart 2020) volgens de gegevens van het RIVM nog lage incidentie van besmetting van mensen in Nederland met het SARS-CoV-2 (corona) virus is het risico op overdracht van reanimatiepatiënt naar first responder nog laag, en zijn er regionale verschillen.
Aan de ander kant is het risico van overdracht van het SARS-CoV-2 bij een besmette persoon/patiënt bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing heel groot (bijna 100%).
Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico groter. HartslagNu kan het burgeroproepsysteem zo instellen dat alleen onder burgerhulpverleners onder de 50 jaar worden opgeroepen. En dat mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd niet worden opgeroepen.
Het risico op ziekte is ook verhoogd bij mensen met hart- en vaatziekten en bij diabetes. Hierbij is het advies om de hoogrisicogroepen van het RIVM te volgen (https://lci.rivm.nl/covid-19/bijlage/preventiebeleid-hoogrisicogroepen). Dit kan niet door HartslagNu worden gefilterd. Wel kan er informatie worden gegeven aan de burgerhulpverleners over dit risico.
Bij kinderen lijkt de kans op infectieoverdracht vooralsnog klein.

Aanbevelingen inzet
Op dit moment is er geen reden de inzet van first responders en burgerhulpverleners te stoppen. Op basis van bovenstaande komt de NRR tot de volgende vier adviezen m.b.t. inzet burgerhulpverleners en first-responders:

1.     Volwassenen zonder duidelijke of bewezen infectie: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond beademing. Wel borstcompressies. Wel gebruik AED.

2.     COVID-19 positief of sterke verdenking: wel inzetten burgerhulpverleners en first-responders. Geen mond-op-mond, geen borstcompressies, alleen AED.

3.     Kinderen: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.

4.     Pasgeborenen: veilig; inzet first responders ongewijzigd, blijft inclusief beademing.

Voor de meldersinstructie vanuit de meldkamer ambulancezorg betekent dit dat:

1.     Geen instructie meer wordt gegeven om te beademen, tenzij het om een pasgeborene of kind gaat.

2.     Indien bekend is dat het slachtoffer (verondersteld of bewezen) COVID-19 heeft, alleen een AED geplaatst moet worden. Indien de omstanders de wens uiten wel volledige BLS te willen toepassen, dan wordt de meldersinstructie gegeven zoals in normale omstandigheden gegeven zou worden. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien het een gezinslid betreft, of indien zowel slachtoffers als melder besmet zijn.

Aanbevelingen BLS-protocol en handelen

1.     Voor het vaststellen van normale ademhaling middels kijken, luisteren en voelen. Luisteren en voelen vervallen, wordt alleen kijken.

2.     Maximaal twee first responders bij het slachtoffer, anderen staan op ruime afstand; één first responder masseert, de andere first responder staat bij de voeten van het slachtoffer in verband met het aflossen voor massage.

3.     Burgerhulpverleners en first responders moeten de mogelijkheid krijgen hun handen te desinfecteren bij de ambulance of andere hulpverleners.

4.     Pocketmasks, face-shields of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn niet veilig en moeten niet gebruikt worden.

Overige algemene aanbevelingen:

1.     Hulpverlener die zich ziek voelt of waarvan iemand in het huishouden ziek is (zie RIVM), mag niet gaan en niet worden ingezet.

2.     Hulpverlener die hersteld is (zie RIVM) mag weer aan het werk, dus ook reanimeren.

3.     Burgerhulpverleners boven de 50 jaar worden door HartslagNu niet meer oproepen bij een reanimatie.

4.     HartslagNu geeft informatie over de risico’s voor burgerhulpverleners.

5.     Nadrukkelijk communiceren dat burgerhulpverleners niet aansprakelijk zijn, ook als ze een handeling niet uitvoeren.

Wij beseffen dat gezien de dynamiek van deze pandemie een advies een beperkte houdbaarheid heeft, en dat dit advies op korte termijn zal moeten worden geëvalueerd en herzien.

Dit advies is opgesteld in samenspraak met Ambulancezorg Nederland, de Nederlandse Vereniging van Medische Managers Ambulancediensten, HartslagNu en het RIVM.

Advies NRR over gevolgen inzet bij reanimaties tgv COVID-versie3.0_200323.pdf

Lees meer

Cursus verdachte post

Verdachte post!!! Wat NU??? Lees meer

Stop de bloeding, red een leven

NIEUW! Workshop stop de bloeding, red een leven

De workshop stop de bloeding, red een leven is voor iedereen die wil leren hoe je een ernstige bloeding kunt stoppen. Hiermee kun je de overlevingskansen van slachtoffers met een ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, arbeidsongevallen en ongevallen in- en rondom het huis, bomaanslagen, schiet- en steekpartijen. Klik hier voor meer informatie?

 

 

Nu ook E-learning bij JOSsafety

Wij bieden voor een groot deel van onze opleidingen ook e-learning modules aan. Lees meer

De slimme rookmelder is een apparaat dat in steeds meer huizen voorkomt. Deze rookmelder biedt direct een verhoogde veiligheid in huis, zeker wanneer er meerdere aangekocht worden.

De smart rookmelder is niet nieuw, de populaire variant van Nest werd bijvoorbeeld al geïntroduceerd in 2013. Ook andere merken zoals Fibaro en EVE presenteren al een tijdje slimme rookmelders in hun catalogus. Opvallend is dat de populariteit ervan nog steeds snel toeneemt, vooral bij mensen die een ander huis hebben gekocht of bij eigenaren van kleine bedrijven. Waarom is dit apparaat zo populair?

Naadloze samenwerking

Het grootste voordeel van slimme rookmelders zoals de Nest Protect, is dat ze met elkaar communiceren. Wordt er rook gedetecteerd op zolder, dan gaat ook de rookmelder in de keuken af. Daarnbij wordt er direct een bericht gepusht naar de smartphone of tablet om aan te geven dat er rook gedetecteerd is en vooral waar, ook als er niemand aanwezig is in het pand. Op deze manier kan zo snel mogelijk de brandweer ingeschakeld worden.

Protect Lifestyle

Een slimme rookmelder is ook te koppelen aan andere apparatuur. Zo zou de rookmelder er automatisch voor kunnen zorgen dat de cv-ketel uitgaat wanneer er alarm is. Door deze koppeling wordt de gastoevoer dichtgedraaid, wat grotere schade voorkomt. 

Actieve controle

Veel rookmelders laten je bovendien weten wanneer de batterij bijna leeg is. Op deze wijze zullen de rookmelders altijd werkend blijven. Hiernaast voeren veel van deze rookmelders zelf geautomatiseerde tests uit om te controleren of het apparaat nog steeds in werking is. Hierdoor behoren inactieve rookmelders tot het verleden, vervangen van de batterij of de gehele rookmelder is immers vrijwel onmogelijk geworden. 

Functioneert ook als koolmonoxidemelder

Zoals bekend is koolmonoxide een levensgevaarlijk gas, met name omdat het pas opvalt als het al te laat is door het reukloze karakter. Een slimme rookmelder functioneert doorgaans ook als koolmonoxidemelder. Daardoor zijn voor optimale beveiliging bij cv-ketels niet langer twee afzonderlijke apparaten nodig.

Ook een nachtlampje

De Nest Protect is een goed verkopende slimme rookmelder, echter er is een opvallende specificatie die hierop een significante impact heeft. De rookmelder functioneert namelijk ook als nachtlampje en creëert een lichtpad wanneer er beweging gedetecteerd wordt in het donker. Een ideale toevoeging voor gezinnen met kleine kinderen die nogal eens ’s nachts uit bed komen!

Meer weten

Slimme rookmelders zijn te verkrijgen bij vrijwel alle grotere elektronicazaken. Voor meer informatie is het aan te raden contact op te nemen met een smart home specialist. Deze kan namelijk alles vertellen over de mogelijkheden, met name in combinatie met andere apparatuur of welke rookmelder de beste keuze is in bepaalde situaties.

Lees meer

Checklist: Arbozorg voor uitzendkrachten

Het gaat niet goed met de arbeidsomstandigheden van uitzendkrachten in Nederland. Zo zijn ze opvallend vaak betrokken bij een bedrijfsongeval. Bescherming van uitzendkrachten is daarom een belangrijk aandachtspunt voor werkgever en ondernemingsraad.

Lees meer