Cursus Preventiemedewerker in Almere op 25 juni. Last minute aanbieding voor € 195,-

Verplichte preventiemedewerker ontbreekt in de helft van de organisaties!
Lees meer

Is BHV Verplicht?

De Wet- en Regelgeving:

Niet alle organisaties en bedrijven in Nederland zijn op de hoogte van de wet- en regelgeving op het gebied van BHV of wel bedrijfshulpverlening. Lees meer

Vluchtroutes voor minderzelfredzamen.

Er moet een speciaal pictogram komen voor vluchtroutes voor rolstoelgebruikers en minderzelfredzamen. 50PLUS vindt bovendien dat er in woontorens standaard brandveilige liften moeten komen. Lees meer

Extra geld Inspectie SZW voor aanpak uitbuiting en gevaarlijke stoffen

Inspectie SZW krijgt de komende jaren structureel € 50,5 miljoen extra per jaar voor de aanpak van arbeidsuitbuiting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Dat is op te maken uit een Kamerbrief van staatssecretaris Van Ark. In de Kamerbrief Uitbreiding inspectieketen Inspectie SZW aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark bekend gemaakt dat er jaarlijks € 50,5 miljoen gaat naar de handhavingsketen van Inspectie SZW. Dit geld is bedoeld om een eerlijke arbeidsmarkt te bevorderen met gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Dat moet gebeuren door het tegengaan van arbeidsmarktfraude, -discriminatie en uitbuiting. Ook moet er extra geld naar de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Later deze maand zal Inspectie SZW het meerjarenplan 2019-2022 en het jaarplan 2019 bekendmaken. Daarin zal de concrete verdeling van het geld over de verschillende programma’s staan. (Bron: Arbo Rendement 2 november 2018))

First Aid Under Danger bij KLM Cargo Schiphol

Werknemers van KLM Cargo Support hebben de dagcursus First Aid Under Danger (FAUD) gevolgd als uitbreiding op hun bestaande EHBO/BHV diploma.  Lees meer

Nationale Brandpreventieweken 2018

De doelgroep waar de Brandpreventieweken op focust is het jonge gezin. Het thema is ‘Hé, doe de deur dicht!’ met extra aandacht voor de risico’s van rookverspreiding. Lees meer

NIEUW bij JOSsafety

Een goed gevulde bedrijfsverbanddoos raakt al snel onoverzichtelijk en incompleet. De controle welk product er ontbreekt en het bestellen en aanvullen hiervan is veelal een tijdrovende klus. Lees meer

Veiligheid in caravan en camper

En ga op de juiste manier om met gasflessen- en toestellen. Lees meer

De brandveiligheid van seniorencomplexen.

De brandveiligheid van seniorencomplexen kan flink worden verbeterd. In de aanloop naar het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing, woensdag 7 maart in de Tweede Kamer, heeft het Verbond van Verzekeraars diverse adviezen aangedragen. Lees meer

LOGO Inspectie SZW

Speerpunten Jaarplan 2018 Inspectie SZW

De economie trekt aan en dat heeft ook nadelen. Namelijk meer risico’s op onveilig, ongezond en oneerlijk werk. Hoe dat zit, legt inspectie SZW uit in het Jaarplan 2018, waarin ook een voorlopige begroting is opgenomen.

Lees meer