Vluchtroutes voor minderzelfredzamen.

Er moet een speciaal pictogram komen voor vluchtroutes voor rolstoelgebruikers en minderzelfredzamen. 50PLUS vindt bovendien dat er in woontorens standaard brandveilige liften moeten komen. Lees meer

LOGO Inspectie SZW

Speerpunten Jaarplan 2018 Inspectie SZW

De economie trekt aan en dat heeft ook nadelen. Namelijk meer risico’s op onveilig, ongezond en oneerlijk werk. Hoe dat zit, legt inspectie SZW uit in het Jaarplan 2018, waarin ook een voorlopige begroting is opgenomen.

Lees meer

RI&E

Het verschil: preventiemedewerker en arbocoördinator

Elke organisatie moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker hebben. Er zijn ook organisaties die daarnaast een arbocoördinator hebben. Die is soms ook de preventiemedewerker. Wat is eigenlijk het verschil tussen deze functies? Lees meer

Nieuwe wetgeving Eerste Hulp aan Kinderen

De ministeriële regeling die uitvoering geeft aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) eist dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De wet IKK gaat per 1 januari in. Lees meer

Bescherm jonge vakantiewerkers tegen arbeidsrisico’s

Veel jongeren tussen de 13 en 18 jaar zijn deze maanden weer aan de slag als vakantiewerker.

Lees meer

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

VCA: nieuwe eind- en toetstermen per 1 september 2017

Op woensdag 26 juli 2017 organiseren wij in Almere nog een VCA cursus volgens de huidige eind- en toetstermen welke per 1 september 2017 gaat wijzigen.

Lees meer

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

Nieuwe ARBO-wet per 1 juli

Bent u al op de hoogte van de nieuwe ARBO-wet die per 1 juli aanstaande ingaat? Lees meer

Nieuwe ARBO wet aangenomen door Eerste Kamer

Eerste Kamer heeft op 24 januari ingestemd met de wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet in verband met de veranderende arbeidsmarkt en de duurzame inzetbaarheid van de beroepsbevolking. Lees meer