JosSafety Risico Inventarisatie en Evaluatie

Heeft U nog geen Risico Inventarisatie & Evaluatie?

Vanuit de overheid is in zowel de Arbowet, het Arbobesluit alsmede de Arbo-regeling vastgelegd welke mate van bescherming werkgevers aan werknemers dienen te bieden op gebied van gezondheid en veiligheid. Lees meer

Week van de RIE: Risico’s die niet in de RIE staan m.b.t. vrijwilligers

Iedere werkgever met personeel in dienst waarover hij gezag voert, is volgens de Arbowet
verplicht een RI&E uit te voeren. Maar hoe zit dat met vrijwilligers?In dit artikel gaan we in
op vrijwilligerswerk en arbo, de verplichtingen inzake de RI&E en de mogelijkheden hierin
voor preventiemedewerkers. Lees meer

De overheid is een campagne gestart voor meer en betere RI&E’s.

De Inspectie SZW gaat het toezicht intensiveren op de aanwezigheid én de kwaliteit van de RI&E. Ook is er een pilot gestart voor handhaving op afstand. Lees meer

checklist-rie-ri&e

De 10 eisen waaraan een RI&E moet voldoen

Heeft u uw RI&E al op orde?

In toenemende mate wordt gevraagd van bedrijven dat zij beschikken over een RI&E. Omdat geconstateerd is dat een deel van de bedrijven nog geen RI&E heeft, voert het ministerie van SZW een actief campagneplan uit om strenger hierop te gaan controleren. Lees meer

Vluchtroutes voor minderzelfredzamen.

Er moet een speciaal pictogram komen voor vluchtroutes voor rolstoelgebruikers en minderzelfredzamen. 50PLUS vindt bovendien dat er in woontorens standaard brandveilige liften moeten komen. Lees meer

LOGO Inspectie SZW

Speerpunten Jaarplan 2018 Inspectie SZW

De economie trekt aan en dat heeft ook nadelen. Namelijk meer risico’s op onveilig, ongezond en oneerlijk werk. Hoe dat zit, legt inspectie SZW uit in het Jaarplan 2018, waarin ook een voorlopige begroting is opgenomen.

Lees meer

RI&E

Het verschil: preventiemedewerker en arbocoördinator

Elke organisatie moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker hebben. Er zijn ook organisaties die daarnaast een arbocoördinator hebben. Die is soms ook de preventiemedewerker. Wat is eigenlijk het verschil tussen deze functies? Lees meer

Nieuwe wetgeving Eerste Hulp aan Kinderen

De ministeriële regeling die uitvoering geeft aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) eist dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De wet IKK gaat per 1 januari in. Lees meer

Bescherm jonge vakantiewerkers tegen arbeidsrisico’s

Veel jongeren tussen de 13 en 18 jaar zijn deze maanden weer aan de slag als vakantiewerker.

Lees meer

Risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E)

VCA: nieuwe eind- en toetstermen per 1 september 2017

Op woensdag 26 juli 2017 organiseren wij in Almere nog een VCA cursus volgens de huidige eind- en toetstermen welke per 1 september 2017 gaat wijzigen.

Lees meer