De Preventiemedewerker

Wat is een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker ondersteunt de werkgever bij de zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid. De preventiemedewerker heeft kennis van de arbeidsrisico’s van de organisatie en van de te nemen preventieve maatregelen. Zij zijn deskundige medewerkers binnen het bedrijf die u adviseren over de arbeidsomstandigheden.

Preventiemedewerkers zijn betrokken bij het opstellen van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en het bijbehorende plan van aanpak. Ook spelen zij een belangrijke rol bij het uitvoeren van de maatregelen die voortkomen uit het plan van aanpak. Hierbij adviseren zij en werken zij samen met de ondernemingsraad.

Elk bedrijf moet ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. Als het bedrijf maximaal 25 werknemers in dienst heeft, mag de werkgever zelf deze functie vervullen. Samen met de bedrijfsarts en andere arbodienstverleners werkt de preventiemedewerker aan gezond en veilig werken binnen het bedrijf. De preventiemedewerker vervult hierbij een brugfunctie tussen werkgever en werknemers.

Meewerken aan het inventariseren en evalueren van de risico’s die werknemers lopen tijdens hun werk. Maatregelen voor veiliger werken helpen uitvoeren. Samenwerken met en adviseren aan de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Samenwerken met en adviseren aan de bedrijfsarts en andere arbodeskundigen. Preventiemedewerkers kunnen een vraagbaak zijn voor uw werknemers. Zij kennen de werksituaties en –processen en kunnen daardoor helpen bij het verkleinen van de risico’s.

Opleiding?

Alhoewel het niet verplicht is om een opleiding tot preventiemedewerker te volgen is het raadzaam een basistraining te volgen om u adequaat op de functie voor te bereiden.

Preventietaken uitbesteden?

Om u te ontlasten is het tevens mogelijk om de taken van de preventiemedewerker uit te besteden aan JOSsafety. Vraag naar de mogelijkheden.

Wil je meer informatie?

Telefoon: 06 12 74 66 26
E-mail: info@jossafety.nl