Vluchtroutes voor minderzelfredzamen.

Er moet een speciaal pictogram komen voor vluchtroutes voor rolstoelgebruikers en minderzelfredzamen. 50PLUS vindt bovendien dat er in woontorens standaard brandveilige liften moeten komen.Minder-zelfredzamen zijn een vergeten groep in bouwregelgeving. Zeker nu er steeds meer hoogbouw komt en de samenleving vergrijst is er extra aandacht nodig voor vluchtroutes waarmee ook rolstoelgebruikers een gebouw op tijd kunnen verlaten. “Aan het gebouw snel kunnen verlaten bij calamiteiten schort het voor minderzelfredzamen nog al eens”, constateerde Henk Krol bij het debat over Wonen en ruimte. “Vooral zij kunnen in levensgevaarlijke situaties terecht komen bij brand.” Het Kamerlid van 50PLUS vroeg minister Ollongren of zij het op particulier initiatief ontwikkelde pictogram voor vluchtroutes voor minderzelfredzamen kent. “Kan dat opgenomen worden in de regelgeving? Het gaat natuurlijk niet sec om het pictogram, maar het zal een wereld van verschil worden als er vluchtroutes komen voor minderzelfredzamen.”

lees meer……