Extra geld Inspectie SZW voor aanpak uitbuiting en gevaarlijke stoffen

Inspectie SZW krijgt de komende jaren structureel € 50,5 miljoen extra per jaar voor de aanpak van arbeidsuitbuiting en blootstelling aan gevaarlijke stoffen op het werk.

Dat is op te maken uit een Kamerbrief van staatssecretaris Van Ark. In de Kamerbrief Uitbreiding inspectieketen Inspectie SZW aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris Van Ark bekend gemaakt dat er jaarlijks € 50,5 miljoen gaat naar de handhavingsketen van Inspectie SZW. Dit geld is bedoeld om een eerlijke arbeidsmarkt te bevorderen met gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. Dat moet gebeuren door het tegengaan van arbeidsmarktfraude, -discriminatie en uitbuiting. Ook moet er extra geld naar de aanpak van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Later deze maand zal Inspectie SZW het meerjarenplan 2019-2022 en het jaarplan 2019 bekendmaken. Daarin zal de concrete verdeling van het geld over de verschillende programma’s staan. (Bron: Arbo Rendement 2 november 2018))