JosSafety Risico Inventarisatie en Evaluatie

Heeft U nog geen Risico Inventarisatie & Evaluatie?

Vanuit de overheid is in zowel de Arbowet, het Arbobesluit alsmede de Arbo-regeling vastgelegd welke mate van bescherming werkgevers aan werknemers dienen te bieden op gebied van gezondheid en veiligheid. Om de verplichte wetten en regels die de overheid heeft bepaald na te kunnen leven, is het zaak dat u als organisatie een arbobeleid voert. Dit is het beleid dat u als werkgever voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Het doel hiervan is om de gezondheids- en veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te beperken.
Op rie.nl kunt u nagaan of er voor uw organisatie een branche instrument is. Dat is een voorbeeld RI&E afgestemd op de risico’s in een bepaalde branche zoals bijvoorbeeld de bouw, gezondheidszorg etc.

Hoewel het opstellen van een RI&E niet moeilijk is en de vorm vrij gelden er wel eisen. Deze eisen kunt hier downloaden als Whitepaper.

Veer meer informatie en coaching kunt u kijken op https://www.jossafety.nl/risico-inventarisatie-evaluatie/