De 10 eisen waaraan een RI&E moet voldoen

Heeft u uw RI&E al op orde?

In toenemende mate wordt gevraagd van bedrijven dat zij beschikken over een RI&E. Omdat geconstateerd is dat een deel van de bedrijven nog geen RI&E heeft, voert het ministerie van SZW een actief campagneplan uit om strenger hierop te gaan controleren. Er wordt een groot belang gehecht aan het hebben van een actuele RI&E. Het is een mooi instrument om op systematische wijze te werken aan verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden binnen de bedrijven.

Over de eisen die aan een risico-inventarisatie & – evaluatie worden gesteld, bestaan echter veel misverstanden. Het gevolg hiervan is helaas dat zeer veel RI&E rapporten onder de maar zijn. Een gemiste kans. Het document “10 eisen waaraan een RI&E moet voldoen” en is bedoeld om planmatig de werkomstandigheden te verbeteren, het werkplezier te verhogen en het aantal ongevallen en het ziekteverzuim terug te dringen. Bovendien blijkt dat door betere arbeidsomstandigheden veelal ook de productiviteit stijgt.

JOSsafety kan u van dienst zijn bij het opstellen van RI&E en hier vindt onze richtprijzen.