Veiligheidskundig Advies & Coaching

De Veiligheidscoach.

Wij willen u graag, als veiligheidscoach, coachen om uw bedrijfsveiligheidsbewustzijn binnen uw organisatie te verhogen. Hierbij moet u denken aan het opstellen van een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en/of het implementeren van De Veiligheidsladder (VHL) en/of het opzetten en implementeren van een Bedrijf Nood Organisatie (BNO).

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De risico-inventarisatie en -evaluatie heeft bij vele bedrijven in Nederland helaas geen goed imago. De mogelijke meerwaarde hiervan voor het realiseren van de bedrijfsdoelstellingen wordt bij deze bedrijven onvoldoende onderkend. Hierdoor krijgt de RI&E niet de aandacht en waardering die zij eigenlijk verdient. Dat is een gemiste kans, want een goede RI&E is juist een prima hulpmiddel om ervoor te zorgen dat medewerkers het beste van zichzelf kunnen en willen geven in het belang van het bedrijf, door hen veilig, gezond en prettig te laten werken. Zeker met een terugtrekkende overheid zal de zelfredzaamheid van het bedrijfsleven naar een hoger level getild moeten worden. Hierbij wordt onder andere meer kennis, kunde en vaardigheden van de werkgever verwacht waarbij een RI&E als een zeer goede basis kan dienen.

De Veiligheidsladder (VHL)

De Veiligheidsladder (VHL) of tegenwoordig, de Safety Culture Ladder genoemd, van Parker, Lawrie en Hudson is selectief van start gegaan op 1 juli 2012. Begonnen is bij de door ProRail erkende spooraannemers. Geleidelijk is de ladder ook voor andere partijen gaan gelden. Met de publicatie van het nieuwe certificatieschema, versie 3.0 per 15 juli 2015 is de Veiligheidsladder beschikbaar voor bedrijven uit alle bedrijfssectoren en ander opdrachtgevers van ProRail. De ambitie van een hogere bedrijfscultuur is een continu proces van metingen, onderling vertrouwen en groeiende verantwoordelijkheid. De ultieme uitkomst is een bedrijf waar veiligheid tussen ieders oren zit, zowel op de werkvloer als in het management.

Bedrijf Nood Organisatie (BNO)

De juiste samenhang van BIO-maatregelen en het gelijkwaardigheidsbeginsel uit het Bouwbesluit maken een verantwoorde bedrijfseconomische keuze mogelijk voor een goede Bedrijfshulpverlening- en/of Noodorganisatie.

Tot 2007 gold in de Arbowet de rekenregel dat het aantal BHV’ers ten minste 1:50 van het aantal werknemers en andere aanwezigen moest zijn. Sinds 2007 geeft de Memorie van Toelichting van de Arbowet uitdrukkelijk aan dat de 1:50-regel definitief is geschrapt.

De Risico-Inventarisatie & Evaluatie dient dus nu als basis voor het vaststellen van het aantal en de deskundigheid van BHV’ers. Er zijn zo veel bedrijfshulpverleners nodig dat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendiensten, er op elk moment voldoende in het bedrijf aanwezig zijn. Met het Bouwbesluit 2012 kwam de mogelijkheid in beeld het zwaartepunt te verschuiven binnen de drie componenten van de BIO (Bouwkundige, Installatietechnische en Organisatorische maatregelen) door gelijkwaardige oplossingen. De NEN 8112: 2017 ‘Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening’ noemt deze mogelijkheid ook uitdrukkelijk.

De tarieven:

Geregistreerd Risico-professional (Hobéon SVK nummer 13397):

  • Korte termijn (0 t/m 3 maanden) € 75,- / uur
  • Middellange termijn (0 t/m 6 maanden) € 70,- / uur
  • Lange termijn minimaal 1 jaar € 65,- / uur
  • Ontruimingsoefening inclusief verslag € 350,-
  • Reiskosten op basis van € 0,45 / km en bij een reistijd langer dan een uur wordt een evenredig deel van het uurtarief berekend.
  • Parkeerkosten overeenkomstig de geldende parkeertarieven.
  • Alle tarieven zijn exclusief BTW.

Voor meer informatie of een vrijblijvende offerte kunt u gebruik maken van het contactformulier.

Preventiemedewerker

Ik wil graag meer informatie over De Veiligheidscoach