Essentiële Bouwkundige Controlepunten

Brandweer Nederland, Vereniging Bouw- en Woningtoezicht Nederland en BBN Brandveilig Bouwen Nederland hebben samen de Essentiële Bouwkundige Controlepunten tot stand gebracht. Dit levert een bijdrage aan brandveiliger gebouwen.

Dit wordt gedaan door duidelijk te maken welke punten in ieder geval van belang zijn als het gaat om bouwkundige brandveiligheid, naast installaties en organisatie van de elementen van brandveiligheid (BIO). De beschikbare kennis wordt hiermee zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt, zodat iedere betrokkene zijn verantwoordelijkheid kan waarmaken door bijvoorbeeld het nalopen van de checklisten.

Waarom essentiële zaken voor bouwkundige brandveiligheid
In elk gebouw heeft u te maken met brandveiligheid. U houdt hier waarschijnlijk al rekening door het gebruik van rookmelders, blusdekens en het vrijhouden van vluchtwegen. Naast deze actieve brandpreventie kunt u zelf ook een bijdrage leveren als het gaat om bouwkundige brandpreventie.

Geldigheid
Een constructie is alleen daadwerkelijk brandveilig indien deze is uitgevoerd conform voorschriften van de fabrikant. Zoals duren, glas, plaatmateriaal, wanden en isolatie, brandwerende verven en coatings, brandwerende doorvoeringen en bouwkundige voegen.

Plan Do Act Check
Essentiële Bouwkundige Controlepunten kunnen een spil zijn in continue verbetering van de bouwkundige brandveiligheid.

Coaching
JOSsafety kan u hierbij adviseren en ondersteunen.

Dit kan ook worden meegenomen in uw BHV organisatie tijdens bijvoorbeeld een herhalingstraining.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie neem dan gerust vrijblijvend contact op via 06 12 74 66 26 of middels het contactformulier.

Essentiële Bouwkundige Controlepunten

Ik wil graag meer informatie