Keurmerk Toegankelijkheid Gehandicapten

De toegankelijkheid van de minder valide personen in de wereld, laat ver te wensen over. Het komt regelmatig voor dat de hellingbaan gevaarlijk of te steil is. Een gebouw is daardoor alleen bereikbaar via een trap of een te krappe gang. Dit is helaas zeer onvriendelijk voor uw bezoekers met een lichamelijke beperking.

KTG-Solutions inventariseert, rapporteert, adviseert en ondersteunt u bij het nemen van simpele en kostenefficiënte maatregelen, die adequate toegankelijkheid realiseren. Hiermee neemt u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid.

1 januari 2007 is het VN-verdrag gehandicapten in werking gegaan. Dit betekent voor u, dat mensen met een handicap gelijkwaardig en onbelemmerd moeten kunnen meedoen in de hele wereld en daarmee in uw organisatie. In het bouwbesluit staan normen en waarden voor nieuwbouw of verbouw waaraan u moet voldoen. Deze normen hebben ook betrekking op de toegankelijkheid en vluchtwegen.

“Bij een calamiteit bent u tenslotte verantwoordelijk!”

Helaas wordt er vaak geen rekening gehouden met wat er zich achter de nooduitgang bevindt. Er wordt bij het opstellen van het vluchtplan geen rekening gehouden met minder validen. Er wordt niet aangegeven welke vluchtroute en/of nooduitgangen geschikt zijn voor mensen die slecht ter been zijn en/of in een rolstoel zitten. Op het vluchtwegbordje is altijd een lopend vluchtende persoon te zien. KTG heeft hier een adequate oplossing voor.

Als ervaringsdeskundige staan wij voor vindingrijke oplossingen die meerwaarde bieden en dat uw bezoekersaantal of omzet kan stijgen met maar liefst 12%. Wanneer u kiest voor ons keurmerk vergroot u uw eigen kansen.

Wilt u meer weten over de voordelen die wij uw organisatie kunnen bieden bel of mail ons voor een gratis intake.

KTG-Solutions
06 51 844 691
www.ktg-solutions.com
info@ktg-solutions.com

Keurmerk toegankelijkheid gehandicapten
Vluchtwegpictogram

Ik wil graag meer informatie