Nieuwe wetgeving Eerste Hulp aan Kinderen

De ministeriële regeling die uitvoering geeft aan de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (wet IKK) eist dat er in de kinderopvang en peuterspeelzalen altijd minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor het verlenen van eerste hulp aan kinderen. De wet IKK gaat per 1 januari in.Brancheorganisaties in de kinderopvang hebben de afgelopen periode hun leden constant opde hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de wet IKK en die leden melden zich massaal aan bij opleiders om hun medewerkers een cursus Eerste Hulp werken met kinderen te laten volgen.

Kinderopvang en peuterspeelzalen moeten hun veiligheids- en gezondheidsbeleid vastleggen. In het beleid staan de voornaamste risico’s met grote gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen beschreven, hoe de risico’s ingeperkt kunnen worden en hoe te handelen zodra een dergelijke situatie zich voordoet.

Wees voorbereid op de risico’s voor kinderen!

Een van de risico’s is het ontstaan van letsel bij kinderen. De overheid stelt om die reden het Certificaat Eerste Hulp kinderen verplicht. Een andere groep van risico’s kan leiden tot een ontruiming. Vanwege de verminderd zelfredzaamheid van de doelgroep moet de Kinderopvang en peuterspeelzalen ook voorbereid zijn op situaties waarin ontruimd moet worden: door brand of een ander incident zoals een gaslek.

Het is helder dat brand een belangrijke risico vormt voor kinderen die grote gevolgen kan hebben. Meteen goede cursus ‘Brand en Ontruiming’ wordt geleerd veilig op te treden in zo’n situatie. Zo kan je een beginnende brand blussen en kinderen snel naar een veilige omgeving begeleiden als de brand te groot is om zelf te blussen.

Brand en ontruiming; een essentiële aanvulling bij werken met kinderen

Een cursus Eerste Hulp bij werken met kinderen sluit naadloos aan bij een cursus BHV Brand en ontruiming, en bereidt voor op  de belangrijkste risico’s voor kinderen. Bovendien is de kwaliteit ook geborgd door een  CIBOT certificaat en de ondersteuning van de meest actuele les- en leerstof.

Lees het hele document “Veranderingen in de kwaliteitseisen voor ondernemers in de kinderopvang” van het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid.