Het verschil: preventiemedewerker en arbocoördinator

Elke organisatie moet volgens de Arbowet een preventiemedewerker hebben. Er zijn ook organisaties die daarnaast een arbocoördinator hebben. Die is soms ook de preventiemedewerker. Wat is eigenlijk het verschil tussen deze functies?Het grootste verschil tussen deze rollen is de wettelijke status. Een preventiemedewerker is in tegenstelling tot de arbocoördinator een wettelijke verplichting. De preventiemedewerker heeft een formele aanstelling, waardoor hij kan worden aangemerkt als deskundige in de zin van Arbowet. Dat blijkt uit het feit dat hij in de praktijk onafhankelijk van de werkgever kan bijdragen aan het arbobeleid. De preventiemedewerker houdt zich bezig met de arbeidsomstandigheden op de werkvloer en met de uitvoering van het arbobeleid. Hij heeft niet de status van een gewone werknemer en wordt beschermd tegen ontslag door een opzegverbod

Arbocoördinator kan ook preventiemedewerker zijn:

Voor een arbocoördinator ligt dit anders. Die is wel een ‘gewone’ werknemer en deze geniet geen speciale rechtsbescherming. De arbocoördinator zult u vooral zien in grotere organisaties. Hij houdt zich bezig met het coördineren van diverse arbotaken. Ook is hij belast met het opstellen van arbobeleid, met name op het gebied van verzuim en preventie. Het kan voorkomen dat de preventiemedewerker ook de arbocoördinator is. Welke rol de preventiemedewerker inneemt, hangt af van de grootte van de organisatie en de complexiteit en omvang van de arbotaken.

PREVENTIEMEDEWERKER: Een deskundige medewerker die belast is met de uitvoering van de wettelijke taken uit de Arbowet. Deze medewerker geniet ontslagbescherming.
ARBOCOORDINATOR: Een medewerker die zich bezighoudt met de coördinatie van de verschillende arbotaken in de organisatie en met het opstellen van het arbobeleid.

Bron:  Arbo Rendement 3 november 2017