Asbest werkzaamheden zijn risicovolle werkzaamheden. Omdat asbest op vele manieren en gedurende vele jaren is toegepast in gebouwen, woningen, installaties en gebruiksvoorwerpen.   

Het is dus helemaal niet denkbeeldig dat ook niet asbestverwijderaars in aanraking kunnen komen met asbest of asbesthoudende toepassingen. Zeker indien je vanwege je werk in deze situatie kunt komen is het van belang dat je het asbesthoudende materiaal herkent.