De verstrekker van medische zuurstof (Medical Oxygen Provider) kan worden omschreven als schakel in de hulpverleningsketen naar particulieren, overheid, bedrijven, instellingen en (water) recreatievoorzieningen. Zij richt zich op het zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen van ongevallen en calamiteiten die de betreffende persoon zijn overkomen.

Het gaat hierbij om een zogenaamde voorpostfunctie. Hiermee wordt bedoeld dat snel en effectief wordt opgetreden vanaf het moment dat zich een ongeval of calamiteit voordoet tot het moment waarop de hulpverlening wordt overgenomen door externe hulpverleningsorganisaties, zoals ambulancediensten.

MOP richt zich op het verantwoord verstrekken van medische zuurstof aan een slachtoffer, bijv. in geval van verdrinking, bedwelming/intoxicatie (door gevaarlijke stoffen als chloor en ammoniak) of tijdens een (sport)evenement. Het is wettelijk verankerd op enkele plekken.

Medical Oxygen Provider