Deze cursus in één dag is speciaal bedoeld voor bedrijven met een laag risicoprofiel in het MKB zoals kantoren, scholen en Horeca. Veiligheid en zorg zijn belangrijke onderdelen in de bedrijfsvoering. Meest gestelde vraag. Is een preventiemedewerker verplicht? Het antwoord is ja, een preventiemedewerker is verplicht. Op grond van artikel 13 van de Arbowet moet elk bedrijf ten minste één preventiemedewerker in dienst hebben. ook kleinere bedrijven, met maximaal 25 medewerkers, moeten verplicht een preventiemedewerker hebben aangesteld. Wel mag de eigenaar van een klein bedrijf zelf de rol van preventiemedewerker op zich nemen. Het gaat hierbij immers om het welzijn van medewerkers, klanten en/of gasten.

De preventiemedewerker heeft als doel ongevallen en verzuim te voorkomen. de preventiemedewerker voorziet een bedrijf van (ongevraagd) advies en werkt nauw samen met de bedrijfsarts. Hij of zij wordt daarom geacht op de hoogte te zijn van de regelgeving en die te kunnen vertalen naar de eigen bedrijfssituatie.

De belangrijkste taken zijn:

 • (mee)werken aan de Risico- Inventarisatie en Evaluatie (RI&E);
 • het plan van aanpak;
 • het registreren en onderzoeken van ongevallen;
 • samenwerken met de bedrijfsarts en overige Arbo gerelateerde organisaties;
 • klaarstaan voor de medewerkers, die hem of haar allerlei Arbovragen kunnen stellen.

De preventiemedewerker voert zijn of haar werk (meestal) uit naast de ‘gewone’ functie van de medewerker.

Preventiemedewerker Basis

CURSUSDUUR
2 dagdelen.

CURSUSINHOUD

Tijdens deze cursus wordt het volgende behandeld:

Tijdens deze cursus preventiemedewerker worden alleen die onderwerpen behandeld die ook daadwerkelijk van belang zijn in de praktijk.

Het betreft de volgende thema’s:

 • Rol van de Preventiemedewerker binnen het bedrijf
 • Overleg en communicatie met OR, PVT en Management
 • Arbo wetgeving (inclusief actuele Arbowet wijzigingen 2017)
 • Arbo risico’s
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Rol van de Arbodienst
 • RI&E
 • Voorlichting en onderricht
 • Motivatie van medewerkers
 • Ongevallen en bijna-ongevallen
 • Noodplan

Praktijkgedeelte:

 • Tijdens het praktijkgedeelte welke bestaat uit een risicobeoordeling en een plan van aanpak van een onveilige situatie. Hierbij heeft u de mogelijkheid om een eigen knelpunt in te brengen. Neem informatie met bijvoorbeeld een foto mee van een onveilige situatie binnen uw bedrijf.

LESMATERIAAL
U ontvangt van te voren het boek Preventiemedewerker welke vooraf bestudeerd dient te worden.

EXAMEN DEELNAMEBEWIJS
Na afloop van de cursus wordt er een schriftelijk multiple-choice examen afgenomen en bij voldoende resultaat ontvangt u het certificaat Preventiemedewerker.

VOOROPLEIDING
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk.

GROEPSGROOTTE
Minimaal 6 t/m maximaal 8 deelnemers voor optimale begeleiding en rendement.

CURSUSLOCATIE
Op een cursuslocatie van JOSsafety of op uw eigen locatie.

KOSTEN
€ 275,- per deelnemer.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en inclusief het cursusboek preventiemedewerker, gebruik van instructiemateriaal, examen- en certificeringskosten.

Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Cursuscode / referentie: PM-01

Preventiemedewerker

Aanmelden en/of meer informatie

Cursus Preventiemedewerker

De velden, gemerkt met een * zijn vereist voor een juiste afhandeling van uw aanvraag. Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden.

Na ontvangst en verwerking van uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een definitieve afspraak.