Privacyverklaring JosSafety

www.jossafety.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
JosSafety verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • NAW-gegevens.
 • Telefoonnummer.
 • Bedrijfsnaam.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.
 • Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een bericht in het contactformulier
.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website.
 • Internetbrowser en apparaat type.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze websites en/of diensten hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jossafety.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we gegevens nodig hebben
JosSafety verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U gebruik te laten maken van onze dienstverlening.
 • Het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop ervan.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het beantwoorden van vragen.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • JosSafety analyseert uw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • JosSafety verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we gegevens bewaren
JosSafety zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Waar van toepassing hanteren we voor de gegevens die wij verzamelen de daarvoor geldende wettelijke bewaartermijnen.

Delen met anderen
JosSafety verkoopt of verhuurt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. JosSafety en alle aan haar gelieerde entiteiten blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Google Analytics
JosSafety gebruikt Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze websites gebruiken. Google heeft geen toestemming de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten en de IP-adressen worden geanonimiseerd.

In kaart brengen websitebezoek
JosSafety gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

E-mailnieuwsbrief
Bezoekers van onze website kunnen zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief. Als u zich hebt aangemeld hiervoor kunt u altijd afmelden via de afmeldlink in elke e-mailnieuwsbrief. Klanten worden automatisch toegevoegd aan het abonneebestand van onze e-mailnieuwsbrief. Wij versturen e-mailnieuwsbrieven voor het onderhouden van een goede klantrelatie. Ook heeft onze e-mailnieuwsbrief een informatieve functie. Klanten worden daarin geïnformeerd over belangrijke updates of wijzigingen die voor de geleverde diensten van belang kan zijn.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage kunt u indienen door een brief, voorzien van uw naam, adres, vaste- en/of mobiele telefoonnummer en een kopie van een geldig legitimatiebewijs, te sturen aan JosSafety, Gloxiniastraat 3, 1338 XX Almere. We zullen ter zake deze identificatie geen gegevens van u opslaan, dit ter bescherming van uw privacy. JosSafety en alle aan haar gelieerde entiteiten zullen zo snel mogelijk, maar tenminste binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
JosSafety en alle aan haar gelieerde entiteiten nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via 06 12 74 66 26 of via info@jossafety.nl.

Over deze verklaring

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan.

Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring.
 Wij hechten veel waarde aan uw oordeel en eventuele suggesties ten aanzien van onze website. Indien u vragen, opmerkingen of suggesties hebt, kunt u contact met ons opnemen via info@jossafety.nl.