Veiligheidscentrum – Junostraat 6, 2516 BR Den Haag