Nieuwe ARBO-wet per 1 juli

Bent u al op de hoogte van de nieuwe ARBO-wet die per 1 juli aanstaande ingaat?De belangrijkste wijzigingen:

  1. Verbeteren randvoorwaarden handelen bedrijfsarts (o.a. het verplicht stellen van een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners)
  2. Versterking betrokkenheid werkgevers en werknemers (o.a. invoering instemmingsrecht medezeggenschap bij persoon en positionering preventiemedewerker)
  3. Beter onderkennen en melden beroepsziekten (o.a. de bedrijfsarts krijgt in het basiscontract ruimte om beroepsziekten te melden aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten)
  4. Meer preventie (o.a. belangrijker rol voor de preventiemedewerker)
  5. Handhaving (o.a. inspectie SZW gaat handhaven op de aanwezigheid van een basiscontract)

Voor meer informatie en advies neem gerust contact met ons op middels het contactformulier of stuur rechtstreeks een e-mail naar info@jossafety.nl