De brandveiligheid van seniorencomplexen.

De brandveiligheid van seniorencomplexen kan flink worden verbeterd. In de aanloop naar het algemeen overleg Bouwregelgeving en energiebesparing, woensdag 7 maart in de Tweede Kamer, heeft het Verbond van Verzekeraars diverse adviezen aangedragen.

Op aandringen van 50PLUS is aan de agenda van het AO de brandveiligheid van seniorencomplexen toegevoegd. Nu zijn voor deze gebouwen de reguliere brandveiligheidsvoorschriften van toepassing, maar minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) heeft in een brief aan de Kamer al toegezegd dat de regels worden aangescherpt.

Ook het Verbond vindt het belangrijk dat de overheid in het bouwbesluit extra rekening houdt met de brandveiligheid van seniorenwoningen. Verzekeraars brengen aan de hand van schadeclaims in kaart wanneer en waar woningbranden plaatsvinden. Volgens cijfers van de stichting Salvage, die namens verzekeraars eerste hulp bij brand biedt, steeg het aantal branden bij zorginstellingen van 92 in 2015 naar 134 in 2016. Op basis van waarnemingen van diezelfde stichting vrezen verzekeraars ook een stijging bij seniorencomplexen.

Rook

Waar voor ziekenhuizen speciale eisen gelden, zijn die nu niet van toepassing op seniorenwoningen. Toch zijn de bewoners of patiënten ook daar vaak moeilijk of niet zelfredzaam. Met name bij seniorenwoningen is rook wellicht nog een groter probleem dan brand. Als er minder rook is, hebben mensen langer de tijd om te vluchten. Het Verbond stelt dat in het gebruik van bouwmaterialen en door middel van brandscheidingen bij zowel nieuwbouw als bestaande bouw flinke verbeterslagen kunnen worden gemaakt.

Bouwmaterialen

Door het gebruik van brandbare materialen in constructies kunnen branden zich veel sneller uitbreiden dan gewenst, met alle gevolgen voor de mogelijkheden om te blussen en te vluchten. Verzekeraars adviseren daarom waar mogelijk alleen onbrandbaar materiaal te gebruiken, in elk geval voor de hoofddraagconstructie, de gevels, daken en wanden inclusief isolatiematerialen. Het gebruik van schuimkunststof isolatiematerialen, zeker zonder het internationaal keurmerk (de zogeheten FM approval), raden zij af.

Brandscheidingen

Daarnaast is het effectief om gebouwen te compartimenteren door brandscheidingen met een brandwerendheid van minimaal 60 minuten tot 240 minuten, afhankelijk van de bestemming en vuurbelasting.
Het Verbond vraagt ten slotte extra aandacht voor zelfsluitende deuren, elektra, glas, verdiepingsvloeren, leiding- en kabelschachten. Over deze technische specificaties denkt de sector graag mee.

Veiligheid in en rond het huis

Om de veiligheid in en rond het huis te verbeteren, werkt het Verbond samen met andere partijen. Samen met Brandweer Nederland brengt het Verbond jaarlijks de Risicomonitor woningbranden uit. Meer weten? Kijk op de themapagina Veiligheid in en rond het huis.