Nationale Brandpreventieweken 2018

De doelgroep waar de Brandpreventieweken op focust is het jonge gezin. Het thema is ‘Hé, doe de deur dicht!’ met extra aandacht voor de risico’s van rookverspreiding. Hiermee zullen de ouders van jonge kinderen verleid worden eenvoudige maatregelen te treffen voor een brandveilige woonomgeving van zichzelf en hun kleintjes. De door veel regio’s opgestarte ‘roze wolk’ activiteiten sluiten hier naadloos op aan, maar het thema is natuurlijk ook bij andere activiteiten of doelgroepen probleemloos in te zetten. Als we in de toekomst een brandveilige generatie willen realiseren, moeten we van jongs af aan investeren, zodat brandveiligheid een vanzelfsprekendheid wordt. ‘Hé doe de deur dicht’ gericht op jonge gezinnen is een mooie start. Vanzelfsprekend richt de campagne zich ook op het algemeen publiek en de meeste materialen zijn zoals gebruikelijk ook voor andere doelgroepen te gebruiken.

Thema Brandpreventieweken: Hé doe de deur dicht
In dit thema zijn de actiepunten uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie ‘Gebrand op inzicht’ verwerkt. Uit het onderzoeksrapport van de Brandweeracademie komt naar voren dat het sluiten van de binnendeuren een positief effect heeft op de tijd die je hebt om jezelf tijdens een woningbrand in veiligheid te brengen. Je hebt simpelweg meer kans om veilig te vluchten en gered te worden. Maar we richten ons op twee aandachtspunten uit het onderzoeksrapport: Het altijd sluiten van de binnendeuren en hoorbare rookmelders. De deurhanger communiceert deze boodschappen en vraagt aandacht voor rookverspreiding in de verblijfsruimte en tijdige alarmering van de daar aanwezige mensen.

Plaats hoorbare rookmelders
In 70% van de woningen is een rookmelder geplaatst, maar slechts 45% van die rookmelders werkt. Van alle rookmelders is slechts 35% op de juiste plek geplaatst én werkt. Deze cijfers vragen om actie! Daarom communiceren we deze boodschap prominent in de campagnemiddelen.
Het is van het grootste belang dat rookmelders op de juiste wijze geplaatst zijn en ook hoorbaar zijn. Het uitsluitend plaatsen van rookmelders in de verkeersruimte heeft maar beperkt effect als het slachtoffer zich in de brandruimte bevindt. In dat geval zal de rookmelder te laat afgaan om nog te kunnen vluchten. Het is dus van belang niet enkel in de verkeersruimten een rookmelder te plaatsen, maar ook in de ruimten waar brand kan ontstaan en men tevens slapend kan verblijven. Klik hier voor een combinatiepakket voor optimale beveiliging van uw leefomgeving. 

Dus: Sluit binnendeuren als je gaat slapen en zorg dat je een rookmelder kunt horen!!!