Weerbaarheid ontwikkelen

Veiligheid op het werk. Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar is het dat ook? Wat moet je doen bij een bommelding, agressieve klant of pestgedrag op school. Hoe ga je hier nu mee om? Wat moet je doen om dat onderbuikgevoel kwijt te raken?

 • Wanneer er gepest wordt op school of bij de sportclub, is het belangrijk dat een kind zich staande houdt.
 • Wanneer iemand in het ziekenhuis agressief gedrag vertoont.
 • Wanneer je iemand tegenkomt die dingen tegen je roept, waarvan je pijn in je buik krijgt.
 • Vechtpartijen op straat, winkel, voetbalstadion ed.
 • Wanneer iemand een hotel in komt en klaagt over de hygiëne, tot agressie toe.

In onveilige situaties kunnen er veel emoties opkomen. Het kan u aangrijpen, u weet niet altijd wat u moet doen. Met een gerichte opleiding is het van belang dat u zeker wordt van uw “zaak” en dat u zich kunt redden in elke situatie.
In de media wordt er veel aandacht besteed aan ‘profiling’. Daarom wordt dit in onze cursus ook aangeboden. Ziet u bepaalde zaken wel of ziet u het niet. Samenvattend:

 • (Ab) normaal gedrag
 • verdacht gedrag
 • (levens)gevaarlijk gedrag én wat doet u hiermee.

In de aangeboden agressie- en weerbaarheidstrainingen krijgt u het gevoel de wereld weer aan te kunnen. U leert wat u moet doen als er mentale en/of fysieke geweldsvormen op u afkomen. Deze training is geschikt voor jong en oud.

Agressie en Weerbaarheidstraining

DOELGROEP

Voor iedereen die zijn of haar weerbaarheid wil verbeteren en om te leren omgaan met agressie. Denk daarbij aan horeca, winkels, politie, justitie, scholen en andere (overheids-) instanties.

CURSUSDUUR

Afhankelijk aan de hand van de wens van de opdrachtgever.

CURSUSINHOUD

Alle trainingen worden op maat gemaakt, aan de hand van de wens van de opdrachtgever.

Onderwerpen die voorbij komen zijn onder andere:

 • Profiling
 • Agressie (soorten)
 • Weerbaar opstellen (houding en meer)
 • Gevechtsbereidheid
 • Gevaarherkenning
 • Geweldspiraal
 • En veel meer

LESMATERIAAL

N.v.t.

EXAMEN DEELNAMEBEWIJS
Na de training ontvangt u een bewijs van deelname.

VOOROPLEIDING
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk

GROEPSGROOTTE
Minimaal 6 t/m maximaal 16 deelnemers voor optimale begeleiding en rendement.

CURSUSLOCATIE
Op een van onze locaties of op uw eigen locatie.

KOSTEN

Voor meer informatie en/of offerte vul dan uw gegevens in op het rechter invulformulier.

Genoemde prijzen zijn exclusief BTW. 

Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing.


Cursuscode / referentie: TAW-01

Aanmelden en/of meer informatie

Training Agressie & Weerbaarheidstraining

De velden, gemerkt met een * zijn vereist voor een juiste afhandeling van uw aanvraag. Uw gegevens zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derden.

Na ontvangst en verwerking van uw aanmelding nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op voor het maken van een definitieve afspraak.