Waarom eerste hulpverlening bij verkeersongevallen?

Als u veel op de (snel)weg zit bestaat de kans dat u langs een plek rijdt waar net een ongeluk is gebeurd. de eerste minuten na een verkeersongeluk zijn het belangrijkste. Als weet wat u moet doen, kunt u handelen en erger letsel bij het slachtoffer voorkomen. Daarna nemen de professionele hulpverleningsdiensten deze taak over.

Wat maakt de situatie op de weg anders?

Bij ongevallen op de (snel)weg ontstaat meestal chaotische situaties. Bovendien kunnen er voertuigen betrokken zijn met gevaarlijke stoffen die de mensen ter plaatse, maar ook in de omgeving en het milieu kunnen bedreigen. Deze situatie kan weer gevaar opleveren voor het ontstaan van nieuwe ongevallen.

Wat is het allerbelangrijkste?

Bij een ongeval op de (snel)weg is het belangrijk allereerst te kijken naar de eigen veiligheid en te voorkomen dat er nog meer ongelukken gebeuren. Pas als de veiligheid is gewaarborgd kun je hulp verlenen aan anderen.