De workshop Stop de bloeding, red een leven is voor iedereen die wil leren hoe je een ernstige bloeding kunt stoppen. Hiermee kun je de overlevingskansen van slachtoffers met een ernstig bloedverlies aanzienlijk verhogen bij bijvoorbeeld verkeersongevallen, arbeidsongevallen en ongevallen in- en rondom het huis, bomaanslagen, schiet- en steekpartijen.

Hoe meer omstanders en niet-medische hulpverleners weten hoe ze ernstig bloedverlies moeten behandelen, des te meer levens kunnen worden gered. Door het bieden van snelle eerste hulp ter plaatse kan voorkomen worden dat mensen doodbloeden.

Tevens een waardevolle aanvulling voor u als BHV-er en/of EHBO-er.

Dr. Leo Geeraedts, traumachirurg in VUmc en voormalig arts bij het Mobiel Medisch Team, is expert op het gebied van bloedverlies en shock. Hij werk samen met VUmc Academie en het Netwerk Acute Zorg Noordwest (Traumacentrum) om de kennis en vaardigheden over het stoppen van levensbedreigend bloedverlies te verspreiden. De medische inhoud van de cursus wordt door hem bewaakt. Onze instructeurs hebben de instructeurscursus bij het VUmc gevolgd en zijn dan ook als zodanig gecertificeerd.

Stop de bloeding, red een leven