De Thuis Hulp Verlener (THV-er)

Op uw werk is de hulpverlening georganiseerd door de Bedrijfsnoodorganisatie (BHV). Hoe zit het dan bij uw thuis? Heeft u iets geregeld wat te doen bij een ongeval en/of brand? Deze Workshop Thuis Hulp Verlening is bedoeld om letsel en (brand)schade aan uw zelf, uw familie, buren, kennissen en andere dierbaren en uw woning zoveel mogelijk te voorkomen dan wel te beperken.

De belangrijkste taken voor een THV-er zijn:

  • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen
  • het beperken en bestrijden van een beginnende brand
  • in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle bewoners en andere mensen (en dieren) in uw woning
  • het alarmeren van de brandweer en andere hulpverleningsdiensten bij brand, ongeval of andere calamiteiten.

De THV-er als voorpostfunctie

De THV-er is een voorpostfunctie van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties en is getraind om snel te reageren bij een beginnende brand of bij een ongeval.