Cursus Preventiemedewerker in Almere op 25 juni. Last minute aanbieding voor € 195,-

Verplichte preventiemedewerker ontbreekt in de helft van de organisaties!

De Arbowet verplicht werkgevers om ongelukken en arbeidsrisico’s op de werkvloer te voorkomen. Zo moeten werknemers weten wat de risico’s zijn van hun werk en wat zij kunnen doen om deze risico’s te beperken. De werkgever moet de werknemers hier voorlichting en instructie over geven. Ook moet hij erop toezien dat de werknemers de instructies en voorschriften naleven. Daarom moet iedere organisatie minimaal één preventiemedewerker in dienst hebben. Helaas is dat nog lang niet altijd het geval. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat slechts de helft van de Nederlandse organisaties aan deze eis voldoet. Zorg ervoor dat uw organisatie een preventiemedewerker heeft die goed op zijn of haar taak is voorbereid. JOSsafety helpt hierbij met de training Preventiemedewerker basis.